Technologie

Automatizovaný sběr a analýza dat
pro zdravotnické pracovníky


Naše pokročilá technologie využívá umělou inteligenci a hluboké odborné znalosti
v oboru pro lepší poskytování vysoce specializovaných klinických činností.

Další informace

S dnešními údaji pacientů se nepracuje vždy snadno

Data o pacientech jsou roztříštěná v mnoha informačních systémech, obsahují velké množství volně psaného textu a komplexních laboratorních výsledků. Pro zdravotnické pracovníky je tak obtížné získat celkový obrázek o každém pacientovi, aniž by investovali neúměrně velké úsilí do sběru, porovnávání a analýzy stovek nebo dokonce tisíců různých datových bodů.

Datlowe

Naše technologie poskytuje zdravotnickým pracovníkům komplexní přehledy o pacientech

Arrows

Používáme pokročilé technologie, například zpracování přirozeného jazyka, pravidlové systémy a strojové učení k vytvoření platformy, která automatizuje zpracování a analýzu obrovských objemů klinických dat téměř v reálném čase.

Využitím zabudovaných lékařských odborných znalostí naše technologie odkrývá kritické informace skryté v klinických poznámkách, které by jinak zůstaly opomenuty.

Poskytujeme časově vytíženým zdravotnickým pracovníkům jistotu při rozhodování na základě pečlivého a důkladného čtení všech dostupných údajů.

Kontaktujte nás

Otevřená integrace

Zpracování přirozeného jazyka

Rozhodování na základě pravidel

Strojové učení

Jak to funguje

Naše technologie společně eliminují až 90 % práce spojené s manuálním sběrem a analýzou dat,
což má pro vysoce specializované zdravotnické pracovníky vysokou hodnotu.

Play video

Klinický systém

Vytvoření sady specializovaných
klinických podpůrných systémů

Naše hlavní platforma představuje výkonnou datovou základnu pro rychlé vytvoření klinických podpůrných systémů pro celou řadu specializací.

Section border

Datlowe

Otevřenost, snadné nasazení,
škálovatelnost a zabezpečení

Jako společnost zabývající se technologiemi ve zdravotnictví bereme své povinnosti v oblasti etiky a architektury mimořádně vážně. Nejsme společnost poskytující všeobecné IT služby nebo software, ale společnost specializovaná na zdravotnickou technologii, která rozumí jedinečným požadavkům v oblasti poskytování zdravotní péče.

 • Otevřenost

  Využíváme otevřené standardy pro zdravotnictví a technologie a stavíme na osvědčených a v širokém měřítku používaných technologiích s otevřenými zdroji.

 • Snadné nasazení

  Naše technologie dodáváme v balíčcích pro jednoduché nasazení a bezproblémovou práci se stávajícím informačním systémem prostřednictvím přímých datových připojení.

 • Škálovatelnost

  Naše architektura je určena pro nasazení do nemocnic všech velikostí. Pomáhá jak v menších zařízeních, tak i ve velkých řetězcích s mnoha nemocnicemi.

 • Zabezpečení

  Naše technologie je bezpečná, zaměřená na ochranu osobních údajů a dodáváme ji v balíčcích pro snadné a bezpečné nasazení do vámi zvolené infrastruktury  přímo v nemocnici, nebo cloudu.

Náš systém

Poskytněte své nemocnici
bezrizikovou klinickou inovaci

Zůstaňte ve styku