MERIE

Automatická identifikace rizikových
pacientů pro klinickou farmacii


MERIE s využitím umělé inteligence pomáhá farmaceutům identifikovat rizikovou farmakoterapii a předcházet tak lékovým problémům.

Prozkoumejte produkt

Problém bezpečného užívání léčiv

Chyby v medikaci mohou v mnoha případech skončit jako nežádoucí událost. Léčivý přípravek nevhodně nasazený kvůli nesprávným údajům nebo neúmyslné podání vzájemně nekompatibilních léčiv mohou pacientovi způsobit závažné komplikace, prodloužit jeho hospitalizaci a nemocnicím generovat významné náklady navíc.

Představujeme MERIE

MERIE pracuje s vaším stávajícím informačním systémem s cílem zlepšit výsledky podávání léčiv.

Arrows

MERIE poskytuje podporu farmaceutům a kontinuálně sbírá a analyzuje všechny dostupné údaje o zdravotní péči s cílem odhalit jakákoli rizika spojená s farmakoterapií.

Vlastnosti produktu

Benefity

Jak může MERIE pomoci

Arrows

Detekuje

Detekuje rizikové pacienty, kteří mohou uniknout klasické selekci

Eliminuje

Eliminuje až 90 % úkolů spojených se sběrem a analýzou dat

Podporuje

Podporuje proaktivní spolupráci mezi farmaceuty a lékaři

Bojuje

Bojuje proti antibiotické rezistenci pomocí snižování zbytečné preskripce

Chrání

Chrání pacienty před zbytečnými komplikacemi spojenými s užíváním léčiv

Šetří

Šetří nemocnicím významné náklady spojené s nežádoucími lékovými událostmi

Vlastnosti MERIE


Identifikace rizik

MERIE čte a rozumí všem elektronickým zdravotním záznamům (včetně textů psaných lékaři nebo sestrami) a identifikuje rizikové faktory pacientů spojené s medikací.


  • Seznam rizikových pacientů je k dispozici téměř v reálném čase
  • Detekuje široké spektrum rizikových faktorů spojených s farmakoterapií
  • Odhaluje indikátory ukryté v klinických poznámkách
Napište nám

Přehledy

Jedním kliknutím v MERIE vytvoříte reporty pro zdravotnické pracovníky, jednotlivá oddělení, celou nemocnici nebo skupinu nemocnic a získáte tak hlubší pohled na potenciální rizika farmakoterapie.


  • Podrobná analýza problémů spojených s léčivy
  • Přehled a třídění pacientů dle rizika farmakoterapie
  • Snadné sdílení stavu s ostatními odděleními a nemocničním managementem
Napište nám

Duležité informace na jednom místě

MERIE kontinuálně prohledává strukturované záznamy a denní klinické poznámky s cílem odhalit záznamy relevantní pro hodnocení medikace.


  • Časová posloupnost důležitých klinických událostí tvoří základ pro hodnocení rizika farmakoterapie
  • Zobrazení trendu výsledků laboratorních vyšetření včetně fyziologického rozsahu hodnot
  • Všechny identifikované rizikové faktory jsou zobrazeny přehledném seznamu dle jejich priority
Napište nám

MERIE

Jednoduché, bezpečné
a soukromé nasazení.

Aplikace MERIE může být bezpečně nasazena do vámi vybrané infrastruktury a je vytvořena tak, aby bez problémů fungovala spolu s vaším stávajícím informačním systémem. Je navržena tak, aby umožňovala snadnou instalaci, integraci a zabezpečení.

Section border

Naše filozofie

Věříme, že zlepšení byť jen jednoho života poskytováním správných dat správnému zdravotníkovi v pravý čas má větší cenu než svět nerealizovatelných a přehnaných představ o transformaci zdravotnictví.

Čtěte více

Podpořte klinickou farmacii
ve vaší nemocnici.

 Napište nám