MERIE

Optimalizace používání léčiv
pro podporu zdraví pacienta


MERIE s využitím umělé inteligence pomáhá nemocnicím optimalizovat výsledky pacienta
a minimalizovat rizika spojená s podáváním a používáním léčiv.

Prozkoumejte produkt

Problém bezpečného a důsledného užívání léčiv

Chyby v podávání léků jsou častými nežádoucími příhodami objevujícími se v průběhu poskytování zdravotní péče. Nevhodně předepsaný léčivý přípravek kvůli nesprávným údajům nebo neúmyslné podání vzájemně nekompatibilních léčiv různými týmy mohou pacientovi způsobit závažné komplikace, prodloužit jeho hospitalizaci a nemocnicím generovat významné náklady navíc.

Představujeme MERIE

MERIE pracuje s vaším stávajícím informačním systémem s cílem zlepšit výsledky podávání léčiv.

Arrows

MERIE spolupracuje s klinickými farmaceuty a kontinuálně sbírá a analyzuje všechny dostupné údaje o zdravotní péči s cílem odhalit jakákoli rizika spojená s podáváním léčiv a upozornit na ně.

Vlastnosti produktu

Benefity

Jak může MERIE pomoci

Arrows

Detekuje

Detekuje rizika medikace, která často unikají manuálnímu dohledu

Eliminuje

Eliminuje až 90 % úkolů spojených se sběrem a analýzou dat

Umožňuje

Umožňuje proaktivní spolupráci mezi farmaceuty a lékaři

Bojuje

Bojuje proti antibiotické rezistenci pomocí snižování zbytečné preskripce

Chrání

Chrání pacienty před zbytečnými komplikacemi spojenými s užíváním léčiv

Šetří

Šetří nemocnicím významné náklady spojené s léčivy

Vlastnosti MERIE


Identifikace rizik

MERIE čte a rozumí všem elektronickým zdravotním záznamům (včetně textů psaných lékaři nebo sestrami) a identifikuje rizikové faktory pacientů spojené s užíváním léčiv.


  • Seznam potenciálně ohrožených pacientů je k dispozici téměř v reálném čase
  • Detekuje široké spektrum rizikových faktorů spojených s léčivy
  • Odhaluje indikátory ukryté v klinických poznámkách
Napište nám

Přehledy

Jedním kliknutím v MERIE vytvoříte reporty pro zdravotnické pracovníky, jednotlivá oddělení, celou nemocnici nebo skupinu nemocnic a získáte tak hlubší pohled na potenciální komplikace spojené s léčivy.


  • Podrobná analýza rizik spojených s léčivy
  • Monitorování rozvíjejících se vzorců pro intervence
  • Snadné sdílení stavu s ostatními odděleními a nemocničním managementem
Napište nám

Spotřeba antibiotik

MERIE kontinuálně prohledává strukturované záznamy a denní klinické poznámky s cílem odhalit a monitorovat předepisování a užívání léčiv.


  • Seznam potenciálně ohrožených pacientů je k dispozici téměř v reálném čase
  • Detekuje široké spektrum rizikových faktorů spojených s léčivy
  • Odhaluje indikátory ukryté v klinických poznámkách
Napište nám

MERIE

Jednoduché, bezpečné
a soukromé nasazení.

Aplikace MERIE může být bezpečně nasazena do vámi vybrané infrastruktury a je vytvořena tak, aby bez problémů fungovala spolu s vaším stávajícím informačním systémem. Je navržena tak, aby umožňovala snadnou instalaci, integraci a zabezpečení.

Section border

Naše filozofie

Věříme, že zlepšení byť jen jednoho života poskytováním správných dat správnému zdravotníkovi v pravý čas má větší cenu než svět nerealizovatelných a přehnaných představ o transformaci zdravotnictví.

Čtěte více

Podpořte klinickou farmacii
ve vaší nemocnici.

 Napište nám