HAIDI

Pomáhá chránit pacienty
před zbytečnými infekcemi


HAIDI využívá umělou inteligenci pro boj
s infekcemi spojenými se zdravotní péčí.

Prozkoumejte produkt

Infekce spojené se zdravotní péčí jako globální výzva

Infekce spojené se zdravotní péčí jsou celosvětově nejčastějšími nežádoucími příhodami, které se objevují při poskytování zdravotní péče, přičemž každý rok postihují desítky milionů pacientů.

Mezi jejich dopady patří nejen významné ztráty na životech a déletrvající hospitalizace, ale také ohromné finanční ztráty pro národní systémy zdravotní péče a nárůst výskytu infekčních kmenů rezistentních vůči antibiotické léčbě.

Představujeme HAIDI

HAIDI pracuje s vaším stávajícím informačním systémem

Arrows

HAIDI pracuje s vaším stávajícím informačním systémem s cílem zcela změnit průběh konfrontace a boje s infekcemi získanými během poskytování zdravotní péče.

HAIDI spolupracuje s týmy pro prevenci a kontrolu infekcí . Kontinuálně sbírá a analyzuje všechny dostupné údaje o zdravotní péči s cílem odhalit infekce spojené se zdravotní péčí a jejich příčiny a upozornit na ně.

Vlastnosti produktu

Benefity

Jak může HAIDI pomoci

Arrows

Pracuje cíleně

Umožňuje zavádět cílená preventivní opatření

Hlídá

Poskytuje údaje potřebné pro boj s antibiotickou rezistencí

Detekuje

Detekuje až 5x více infekcí spojených se zdravotní péčí než tradiční přístupy

Eliminuje

Eliminuje až 90 % úkolů spojených se sběrem a analýzou dat

Chrání

Chrání pacienty před zbytečným onemocněním a úmrtností

Šetří

Šetří nemocnicím významné náklady spojené s případy infekcí

Vlastnosti HAIDI


Identifikace HAI

HAIDI čte a rozumí všem elektronickým zdravotním záznamům (včetně textů psaných lékaři nebo sestrami) a vyhledává potenciální infekce spojené se zdravotní péčí.


 • Seznam potenciálních infekcí je k dispozici téměř v reálném čase
 • Detekuje všechny hlavní infekce spojené se zdravotní péčí definované ECDC (EU), CDC (US), KISS (DE)
 • Odhaluje indikátory infekcí ukryté v klinických poznámkách
Napište nám

Přehledy

Jedním kliknutím vytvořítepřehledy pro zdravotnické pracovníky, jednotlivá oddělení, celou nemocnici nebo skupiny nemocnic. Tyto přehledy poskytují hlubší pohled na zdroje infekce v rámci zdravotního systému.


 • Podrobná analýza patogenů způsobujících infekce spojené se zdravotní péčí
 • Monitorování a dohled nad rozvíjejícími se vzorci pro infekce spojené se zdravotní péčí
 • Snadné sdílení stavu výskytu infekcí s odděleními a nemocničním managementem
Napište nám

Analýza rizikových faktorů

HAIDI automaticky sbírá údaje o potvrzených infekcích a rozpoznává rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost jejich výskytu, čímž pomáhá zacílit preventivní opatření.


 • Časná varování před možnými rizikovými faktory
 • Monitorování trendů v závažnosti rizikových faktorů
 • Možnost objevit a podrobně prozkoumat rizikové faktory
Napište nám

Antibiotic stewardship

Automated analysis of textual microbiology reports providing patterns of antibiotic resistance and susceptibility for each tested pathogen.


 • One-click hospital and departmental antibiograms
 • Monitor trends in antibiotic resistance
 • Search for epidemiologically serious strains of pathogens
Napište nám

HAIDI

Jednoduché, bezpečné
a soukromé nasazení

Aplikace HAIDI může být bezpečně nasazena do vámi vybrané infrastruktury a je vytvořena tak, aby bez problémů fungovala spolu s vaším stávajícím informačním systémem. Je navržena tak, že umožňuje snadnou instalaci, integraci a zabezpečení.

Section border

Úspěšný boj s infekcemi
v předních nemocnicích

Nemocnice Jihlava

HAIDI je skvělá aplikace, která nám velmi pomohla se sledováním infekcí spojených se zdravotní péčí. Nemusíme teď prohledávat dokumentaci ručně a můžeme se věnovat prevenci infekcí na jednotlivých odděleních. Nedokážu si představit, že bychom se měli vrátit k našemu původnímu způsobu sledování. Mgr. Petra Vavřinová
vedoucí sestra Oddělení ústavní epidemiologie

Nemocnice Nové Město na Moravě

HAIDI je jednoduchý a přehledný program s velkou variabilitou výstupů, který přinesl obrovskou úsporu času týmu prevence HAI. Umožnil nám aktivně zapojit větší množství zdravotnického personálu a vytvořit tak zpětnou vazbu pro jednotlivá oddělení, která je zároveň motivací pro zvýšení kvality poskytované péče. Šárka Vidergotová
Sestra pro kontrolu infekcí

 Krajská zdravotní

HAIDi nám přinesla data, díky kterým můžeme smysluplně nastavovat cílená preventivní opatření na konkrétních odděleních v našich zdravotnických zařízeních. Můžeme se detailně zaměřovat na jednotlivé typy infekcí spojených se zdravotní péčí a naše spolupráce s odděleními tak získala jiný rozměr. Pro nemocniční hygienu je důležité získat relevantní data o infekcích spojených se zdravotní péčí, abychom pak s výstupy mohli pracovat a prezentovat jak směrem ke klinické části, tak směrem k managementu namocnice. Mgr. Dana Vaculíková
vedoucí Oddělení nemocniční hygieny

Datlowe reference

Spolupracujeme se
špičkovými nemocnicemi

30 +
18 000 +
logo-0
logo-1
logo-2
logo-3
logo-4
BHS_Ried_logo_grayscale
logo-5
logo-6
logo-7
logo_Benesov_grayscale
nemocnice_trebic_logo_grayscale_01
michalovce-logo-grayscale
nemocnice-hb-logo-grayscale

Naše filozofie

Věříme, že zlepšení byť jen jednoho života poskytováním správných dat správnému zdravotníkovi v pravý čas má větší cenu než svět nerealizovatelných a přehnaných představ o transformaci zdravotnictví.

Čtěte více

Jste připraveni zapojit se do boje s infekcí?
Kontaktujte nás.

Napište nám