Pomáháme nemocnicím optimalizovat péči pomocí
pokročilé analýzy dat

main picture

Sledování nozokomiálních infekcí s využitím umělé inteligence.
Seznamte se s HAIDi.

DATOVĚ ŘÍZENÁ OPTIMALIZACE PÉČE

Naším cílem je využít skrytý potenciál dat produkovaných v nemocnicích a změnit způsob práce s cennými informacemi obsaženými ve zdravotnické dokumentaci. To vše za využití pokročilých metod datové analýzy jakými jsou např. zpracování přirozeného jazyka nebo strojové učení.

Datlowe vyvíjejí řešení založená na pokročilé analýze dat, která pomáhají nemocnicím v mnoha oblastech. Naše řešení automaticky čtou zdravotnické záznamy z nemocničních informačních systémů, získávají z nich relevantní informace pro určený problém a poskytují potřebnou podporu pro další rozhodování. Například naše řešení HAIDi umí automaticky najít potenciální nozokomiální infekce z dostupné zdravotnické dokumentace a pomoci s jejich sledováním a prevencí.
proč

Naše vize

Věříme v sílu informací uložených ve zdravotnické dokumentaci. Naší motivací je pomáhat zdravotnickým zařízením s optimalizací služeb, které poskytují. Jsme si jistí tím, že z datově řízeného zdravotnictví budou mít ve výsledku prospěch nejen nemocnice, ale i jejich pacienti. 
jak

Technologie

Pro čtení nestrukturovaných textů a extrakci informací z nich používáme zpracování přirozeného jazyka (NLP). Vytěžené informace pak kombinujeme se strukturovanými daty a aplikujeme na ně strojové učení (ML) pro získání cenných závěrů. Vytváříme jak expertní systémy, tak komplexní modely hlubokých neuronových sítí. 

NLP a extrakce informací

Máme zkušenosti se zpracováním přirozeného jazyka (NLP), které umožňuje automatické čtení a porozumění volnému textu. Extrakce informací pak údaje z nestrukturovaných textů převádí na strukturovaná data. Tyto výsledky je možné snadno použít pro prediktivní modely.

Strojové učení

Zvládnutí strojového učení, které dává počítačům schopnost učit se na základě dostupných dat bez explitního naprogramování, je zásadní pro tvorbu řešení s prediktivními funkcemi. Gradient boosted machines, random forests a neuronové sítě jsou naším denním chlebem.

Doménové znalosti

Bez znalosti prostředí není možné poskytovat relevantní informace pro rozhodování. Používáme standradní terminologie jako SNOMED CT a modely pro reprezentaci dat jako FHIR.

Zjistit víc

co

Řešení

HAIDi — asistentka pro sledování nozokomiálních infekcí založená na metodách umělé inteligence. HAIDi umí automaticky odhalit potenciální HAI z nestrukturovaných zdravotnických záznamů a mění zaběhnutý způsob jejich sledování. HAIDi pomáhá nemocnicím soustředit se na prevenci a zaměřit ji správným směrem.
Náš tým
Data science, zpracování přirozeného jazyka, strojové učení, vývoj software. Náš tým je založených na znalostech, důvěře a přátelské atmosféře. Věříme tomu, co děláme. 
Spoluzakladatel Datlowe a nadšenec pro datovou analytiku. Jakub řídí společnost a navrhuje chytrá řešení pro nemocnice.

Jakub Kozák

CEO, co-founder
Software developer s PhD. v oblasti sémantických technologií a extrakce informací. Honza především vyvíjí chytré algoritmy.

Jan Dědek

Chief Technology Officer
Zkušený datový analytik a konzultant v oblasti business intelligence. Radim spravuje všechny naše datové modely a datové transformace.

Radim Janda

Chief of Data Management
Vývojářka software se širokým záběrem. Kromě toho je Ivana zběhlá i ve strojovém učení a zpracování přirozeného jazyka.

Ivana Sixtová

SW Developer, Data Scientist
Data scientist srdcem i duší se vzděláním ve statistice. Lenka dohlíží na vývoj prediktivních modelů a extrakce informací.

Lenka Vraná

Chief Data Scientist
reference

Nemocnice Jihlava

V Nemocnici Jihlava HAIDi monitoruje data ze všech oddělení a pomáhá se sledováním nozokomiálních infekcí. S nemocnicí úzce spolupracujeme.
reference

Nemocnice Kyjov

Pilotní projekt identifikace nozokomiálních infekcí s validační fází.
reference

Nemocnice Havlíčkův Brod

Pilotní projekt identifikace nozokomiálních infekcí s validační fází.
Nejnovější příspěvky

HAIDi Tackles…

The cases of antibiotic resistant bacteria continue to grow worldwide. While antibiotic resistance can occur naturally, misuse of antibiotics has accelerated the process. As more and more bacteria…
Nejnovější příspěvky

Humans vs. Machines…

When a computer makes an error, people tend to judge it harshly. No matter the complexity of the task, we usually start complaining about the software program or stop trusting the algorithm at all…
Nejnovější příspěvky

6 Reasons Why Keywords…

Listening to the following words may become a little tiresome: "I've heard you have a solution which can read unstructured texts. Can you tell me which keywords do you use?" It was a reason why we…
Spojte se s námi

Chcete se s námi potkat, popovídat si s námi nebo vidět HAIDi?
Pošlete nám zprávu!