Jmenuji se HAIDi a pomáhám v boji proti nozokomiálním infekcím.

HAIDi
Co je HAIDi?

HAIDi zásadně mění možnosti sledování nozokomiálních infekcí a cílení prevence. HAIDi využívá principy umělé inteligence a na rozdíl od člověka zvládne automaticky číst veškerou elektronickou zdravotnickou dokumentaci dostupnou v nemocnici, hledat v ní nozokomiální infekce a identifikovat příčiny jejich vzniku.

Proč řešit nozokomiální infekce?

100 000 nakažených
pacientů

7 000 úmrtí

10 miliard Kč odhadovaný
ekonomický dopad

To je roční bilance nozokomiálních infekcí v České republice. Nozokomiální infekce jsou infekce získané v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče, například infekce v místě chirurgického výkonu nebo infekce močových cest související s katetrizací. Jedná se o nežádoucí komplikace, kterým je možné často předcházet. Proto je nutné jejich výskyt sledovat, analyzovat a nastavovat preventivní opatření.

Najdu až 5x více nozokomiálních infekcí.

HAIDi
výhody používání HAIDi

HAIDi pomáhá:

  • šetřit drahocenný čas kvalifikovaných pracovníků věnovaný sledování nozokomiálních infekcí,
  • zvýšit záchyt případů nozokomiálních infekcí a přiblížit se reálnému výskytu,
  • identifikovat specifické rizikové faktory vzniku nozokomiálních infekcí,
  • vytvářet cílená preventivní opatření,
  • poskytovat podklady pro vykazování nozokomiálních infekcí zdravotním pojišťovnám.
Jak HAIDi funguje?

HAIDi byla vyvinuta pro nemocnice a ve spolupráci s nemocnicemi. Její znalosti jsou založeny na zkušenostech a datech z klinické praxe.

HAIDi automaticky čte příjmové zprávy, dekurzy, ambulantní zprávy, zápisy z konzilií, operační protokoly, popisy rentgenů, soupisy podávané medikace a další. Nevynechává samozřejmě ani laboratorní výsledky nebo záznamy o provedených výkonech. Všechny informace potenciálně související s nozokomiální infekcí skládá do přehledné časové osy, nad níž se pak pomocí pokročilých modelů vyhodnocuje přítomnost nozokomiální infekce.

HAIDi funguje a pracuje s daty přímo v nemocnici, takže se žádné informace nikam neposílají a zůstávají v bezpečí nemocnice.

reference

Nemocnice Jihlava

V Nemocnici Jihlava HAIDi monitoruje data ze všech oddělení a pomáhá se sledováním nozokomiálních infekcí. S nemocnicí úzce spolupracujeme.
Spojte se s námi

Chcete se s námi potkat, popovídat si s námi nebo vidět HAIDi?
Pošlete nám zprávu!